25mannaföreningen kallar till årsmöte

25mannaföreningen kallar till årsmöte den 5/2 2020 kl.19:00.

Hej alla medlemsklubbar i 25mannaföreningen!

25mannaföreningen kallar till årsmöte den 5 februari 2020 kl.19:00. Ni har rätt att medverka med en eller flera representanter men har bara en röst per klubb. Mötet kommer hållas i Väsbys klubblokal i Runby, Upplands Väsby. Se följande länk för karta.

Vi vill ha en bekräftelse från varje medlemsklubb att kallelsen nått fram.

Dagordning

 1. Förteckning över närvarande medlemsombud, som har rösträtt
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av protokolljusterare
 5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Föredragning av års- och revisionsberättelse
 7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Medlemsfrågor
 9. Inträdesavgift
 10. Verksamhetsplan och budget
 11. Val av 25mannaföreningens ordförande
 12. Val av två ledamöter till 25mannaföreningens styrelse
 13. Eventuella fyllnadsval till 25mannaföreningens styrelsen
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Val av valberedning för 25mannaföreningen
 16. Nästa arrangemangscykels omfattning
 17. Avgift till 25mannaföreningen (för arrangemangscykeln) och minsta ersättning till stödjande 25mannaklubbar
 18. Verksamhetsplan och budget
 19. Motion gällande principer för rekrytering av externt klubbarbete
 20. Övriga ärenden

 

Om ni vil skicka in en motion till årsmötet vill vi ha den snarast, dock senast 12 januari 2020 så att styrelsen hinner bereda den och skicka ut den inför årsmötet. Valberedningen utgörs av Lars Palmqvist. Övriga årsmötesdokument kommer att distribueras senast 22 februari 2020.

Välkomna!

Styrelsen

Uppdaterat: 8 januari, 2020 kl. 23:31