Frågor och svar

OBS! Detta uppdaterades senast för 25manna 2016

1. Kommer tävlingen att läggas upp på livelox?
Ja

2. Kan löparbrickor av typen SIAC Touch-free användas?
Ja, men inte med sin touch-free funktion utan den måste stämplas som vanligt i enheten.

3. Hur många ungdomar måste ingå i laget?
Minst en ungdom HD16 eller yngre måste ingå i laget.

4. Kommer sträcka 25 på stafetten att kortas av för de som startar i omstarten?
Ja

5. Är det långt att gå från bussavsläppet?
Avstigning för busspassagerare kommer att ske 1500 -2500 m från tävlingsområdet.

6. Har ni barnpassning?
Nej, ingen barnpassning, normalt efterfrågas inte den servicen alls under 25mannahelgen.

7. Kommer det att finas husvagnsparkering vid arenan?
Här har vi inte hunnit riktigt i mål. I bästa fall kan det finnas en lösning men det är inte klart ännu.

8. Är vi garanterade snabba pinnar om vi anmäler det?
Hyrpinnarna vi kommer att tilldela är i huvudsak av typ SI-9, möjligen kommer det även finnas SI-6. Ingen av dessa är snabba.

9. Är pinnen knuten till en viss stäcka/löpare?
Nej pinnen kan användas av vem som helst i laget men bara en gång. Används samma pinne fler gånger diskvalificeras laget.

10. Vilken version av SI-pinnar kan vi använda?
Alla versioner fungerar, men inte med sin touch-free funktion utan SIAC Touch-free måste stämplas som vanligt i enheten.

11. Vad händer om vi inte betalar i tid?
Klubbar som inte betalat får inte starta. Klubbar som betalat för sent riskerar att få stå sist på startgärdet.

12. Logi
Vi erbjuder logi på hårt underlag samt frukost i skolor. Bokning sker i samband med anmälan, se logi-PM . Upplysningar och frågor om logi besvaras via logi@25manna.se.

Uppdaterat: 11 februari, 2017 kl. 15:30