Frågor och svar 2020

Varför ställs 25manna in?

Med det smittspridningsläge för Covid-19 vi har idag i Sverige och med de restriktioner som gäller, finns inte förutsättningar att genomföra 25manna som planerat den 10-11 oktober. Orienteringstävlingar på allmän plats definieras som ”offentlig tillställning” och kräver polistillstånd och är sedan den 29 mars i år begränsad till maximalt 50 deltagare samtidigt. Utöver detta finns också restriktioner avseende ”social distansering”, så även om antalet tillåtna deltagare skulle ökas senare i år finns kravet kvar på att vi som arrangör skall kunna säkerställa tillräckliga avstånd i samtliga situationer på arenan. Vi ser stora problem med att klara detta med tanke på det stora deltagarantalet som 25manna brukar locka. Utöver själva tävlingen finns också smittspridningsrisker kopplade till resor och boende, matservering, dusch med mera, vilket utmanar våra möjligheter att samla så många människor på en plats under så lång tid.

Varför ett beslut nu i juni, kunde det inte väntat till efter sommaren?

Vi fattar detta beslut nu i juni av flera skäl. Vi bedömer att det finns tillräckligt med information som gör att Coronapandemin och dess effekter kommer att påverka oss även i oktober. Deltagarna behöver få information om vad som gäller i god tid för att kunna planera sitt deltagande i 25manna. Vi som arrangörer behöver också ta ett ansvar för alla våra ideellt arbetande funktionärer i klubbarna, som redan lagt ner mycket arbete på årets arrangemang.

De ska inte jobba i onödan och vi vill skapa förutsättningar för att de ska kunna ladda om i sin planering mot 2022, medan Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK kan fortsätta sina förberedelser för 25manna 2021. Dessutom ska klubbarna inte behöva dra på sig onödiga kostnader för ett sent inställt arrangemang.

Vad händer med 2020 års planerade arrangemang?

Den planering som gjorts är inte förgäves, utan 25manna kommer att återkomma till Visättra och Flemingsbergsskogen 2022. Mycket av förberedelserna som arrangörerna OK Södertörn och Snättringe SK redan har gjort kommer att vara till stor nytta då, och arrangörsstaben får nu en välförtjänt paus innan det är dags att ladda om för ett nytt 25manna.

Hur har ni resonerat kring deltagarnas möjlighet att komma till 25manna?

25manna som arrangemang samlar i stort sett hela orienteringsrörelsen. För att klubbar från hela Sverige, övriga Norden och andra delar av världen ska kunna planera och delta i 25manna under Covid19-pandemin krävs mycket. Utöver att restriktioner och regler inom Sverige och andra länder tillåter arrangemanget och resorna dit så behöver människor känna sig trygga i att resa och delta. Vi som arrangörer ser också att vi har ett stort ansvar att inte tillhandahålla ett arrangemang som riskerar att sprida smitta mellan deltagare. Därför väljer vi att inte planera vidare för ett 25manna i höst.

Uppdaterat: 18 juni, 2020 kl. 09:46