Priser i ungdomsklasserna

Priser
Samtliga priser är presentkort som kommer att skickas ut till respektive klubb eller löpare efter tävlingen.
Ingen prisutdelning på arenan förutom i inskolnings- och U-klasser där priserna delas ut vid målgång. Detta beror på att deltagare som valt tidig startgrupp troligen kommer att lämna tävlingen tidigt och därför inte kan vara med på prisutdelningen.
Följande priser skickas till respektive klubb;
• Priser till de tre främsta i samtliga elitklasserna (HD18 E, HD20E & HD21E).
• Priser till segrare i HD 21, HD 18 & HD 20
• Priser till de tre främsta i ungdomsklasser HD10-HD16
Övriga priser i samtliga ungdomsklasser HD10-HD16 skickas ut i efterhand som mobila presentkort via SMS. Antalet priser i respektive klass, i enlighet med StOF:s rekommendationer, anslås på resultattavlan.  Pristagarna ska skicka sina mobiltelefonnummer till info@25manna.se senast den 11/10.
Uppdaterat: 4 oktober, 2018 kl. 08:14