Reservlista till elitklass för medeln

Antalet deltagare i elitklasser är begränsat till max 85 tävlande varav 5 platser är vakansplatser. Om antalet anmälda är mer än 80 kommer gallring att ske. Bortgallrade löpare placeras i lägre klass. Reservlistor upprättas med 15 löpare per elitklass. I seniorklasserna använder vi både World ranking och Sverigelistan så att hälften av löparna gallras från respektive rankinglista. I juniorklasserna använder vi Sverigelistan för gallring samt har 20 platser reserverade för utländska löpare. Om antalet utländska löpare är färre än 20 så kompletterar vi med löpare från Sverigelistan. Reservtillsättning kommer att ske på tävlingsdagen vid informationstältet kl. 8.15. Löpare som aspirerar på reservplats måste antingen själv vara på plats eller vara representerad av ledare, annars går reservplatsen till nästa person på listan.

Uppdaterat: 3 oktober, 2018 kl. 20:39