Skogsbron nästan klar

Årets 25manna avgörs i två olika naturreservat och det är viktigt att regler och anvisningar respekteras. Många banor kommer att passera den s k skogsbron, som har byggts för att skydda ett känsligt terrängavsnitt. Området på sidan om bron får inte beträdas och är markerat som förbjudet område på kartan och i terrängen. Detaljerad information om banor och terräng kommer att lämnas i tävlings-PM, läs det!

Uppdaterat: 14 september, 2018 kl. 17:54