Jobb

Allmänt

Generalsekreteraren (GS) svarar för långsiktiga verksamhetsfrågor som beslutats av 25mannaföreningens styrelse. GS svarar inför styrelsen.

 

Arbetsuppgifter

Generalsekreteraren (GS) ska

  • Föra dialog med föreningens medlemsklubbar om 25manna-arrangemangen på 3-10 års sikt
  • Föra dialog med länsstyrelsen om regionalplaners påverkan av skog och arenaytor
  • Driva dialogen med medlemsklubbar och kommuner om lokalisering av arenor
  • Stödja medlemsklubbarna vid bemanning avseende mark-, miljö- och tillståndsfrågor
  • Stödja medlemsklubbarna i kontakter med länsstyrelsen, kommunens miljöförvaltning, trafikverket, polisen ….
  • Stödja medlemsklubbarna med att planera arrangemangen tills tävlingsorganisationen lagts fast.
  • Överlämna till föreningens grupp för kvalitetsstyrning rullande senast två år före arrangemangen.
  • Utverka långsiktiga avtal med samarbetspartners
  • Föreslå styrelsen beslut om ingrepp i genomförandet av arrangemangen på 1-3 års sikt baserat på kritiska brytpunkter.

 

Dokumentation och rapportering

Generalsekreteraren (GS) ska rapportera till styrelsen.

 

Anställning

Generalsekreteraren (GS) arvoderas för i snitt en dags arbete per vecka. Beläggningen kommer att variera över året.

 

Intresserad ?

 

Välkommen med din ansökan till

jobb@25manna.se

 

Uppdaterat: 4 oktober, 2020 kl. 17:48