Frågor och svar

Vad menas med ”maximalt 8 st H21:or per lag”? – Man får maximalt ha 8 men som är H21:0r, dvs 21-34 år.

 

Får en tjej som ännu inte fyllt arton (fyller senare i år) springa sträcka fyra? – Ja, det stämmer. På sträcka 4 får man som dam vara max 18 år, dvs springer i klassen D18 normalt eller äldre än 45, dvs springer i klassen D45.

 

Får man ha ett lag med enbart tjejer? – Nej, det måste ingå 8 st herrar i laget. Många kvinnor upplever det som diskriminerande att man alltid ”kvoterar” in damer genom att skriva ”minst x kvinnor ska ingå i laget”. För att betona att vi ser 25manna som en stafett där alla klubbens löpare är viktiga, både damer och herrar, tog vi även in ett krav på minst 8 herrar. Det är på tiden att 25-manna inför könsneutrala regler som visar att båda könen är lika viktiga.

 

Vad gör vi om vi inte får ihop laget enligt reglerna i inbjudan? – Det finns möjlighet att söka dispens, men det finns inga garantier att den går igenom.

 

Hur kan man betala en öppen bana? – Med swish, kort eller kontant.

 

Hur kan man betala i markan? – Med swish, kort eller kontant.

 

Finns det en löparbank för dem som saknar ett lag? – Ja, se Löparbank

 

Jag har frågor runt logi/boende – Läs Boende-PM  alternativt maila boende@25manna.se

 

Jag har frågor runt parkering/transporter –  Läs Trafik PM Bilar eller Trafik PM Bussar eller maila trafik@25manna.se.

 

Tillåter ni camping på arenan? – Nej.

Uppdaterat: 27 mars, 2020 kl. 11:52