Snabblöpta banor i naturreservat – vill du veta mer om området?

Arenan och tävlingsområdet ligger i Järva naturreservat som är ett populärt fritids- och strövområde. Tävlingsområdet har svagt till måttligt kuperad terräng. Banorna går i skogsmark med övervägande god till mycket god framkomlighet med undantag från några mindre områden med en hel del vindfällor framförallt i norra delen av tävlingsområdet.

Lördagens område ligger till stor del i naturreservat och därför finns flera förbjudna områden med hänsyn till områdets unika bestånd av växtlighet. Dessutom finns ett levande jordbruk, med flera hagar och åkrar. Var försiktig vid eventuell passage av staket och stängsel, så att dessa ej skadas.

Banorna kommer att vara mycket snabblöpta men orienteringsförmågan kommer att bli avgörande då sikten bitvis är kort och det finns dessutom gott om både vägval och kluriga kontroller.

Visa hänsyn samt respektera avspärrningar, förbjudna områden och arrangörens kommande instruktioner i PM.

 

Uppdaterat: 8 april, 2018 kl. 17:33