Stigar på sträcka 1 och 2

Delar av tävlingsområdet är flitigt frekventerat av motorcykelåkare. Detta har medfört att det under banläggningsarbetet tyvärr har tillkommit en del nya stigar.
Vi har kontinuerligt uppdaterat kartan och justerat banorna för att ha de bästa och mest utslagsgivande banorna. Men för några veckor sedan, när tryckning var på gång upptäckte vi ännu en nyuppkörd stig. Vi hann justera kartfilen men hade ingen möjlighet att hinna lägga om banorna. Detta kommer att påverka inledningen på sträcka 1 och 2 och vi banläggare beklagar naturligtvis detta men hoppas att ni har överseende och ändå kommer att uppskatta vårt arbete.
Banläggarna
Pelle Carlberg och Peter Nordström

Uppdaterat: 1 oktober, 2015 kl. 20:46