Viktig information om varvning

Viktig information till löpare som springer sträcka 1, 2, 24 och 25. Publikvänlig varvning på arenan sker för sträcka 1, 2, 24 och 25. Vid varvningen stämplar man vid en kontroll och springer vidare via snitslad fålla. Vid slutet av fållan fortsätter orienteringen till nästa kontroll. Var uppmärksam på skyltning och snitsling. Det är varje enskild löpares ansvar att läsa kartan och springa rätt vid varvningen. Publikkontrollen på arenan används två gånger på dessa sträckor. Var noggrann att stämpla vid bägge passeringarna.

Kartbilden beskriver passeringen för varvning vid arenan samt ingång till växling/mål.

1. Löpare på sträcka 1, 2, 24 och 25 kommer in till Publikkontrollen.

2. Varvande löpare följer snitslad fålla. Var uppmärksam vid delning strax efter Publikkontrollen.

3. Banan fortsätter vid fållans slut efter varvningskontrollen. Starten på slutvarvet är inte markerat med någon starttriangel på kartan utan endast sammanbindningssträck mot nästa kontroll.

4. Inkommande löpare till Publikkontrollen för andra gången efter varvningen.

5. Sträcka till sista kontrollen.

Uppdaterat: 6 oktober, 2022 kl. 17:00