25manna 2021

Planering för 25manna 2021 är i full gång, trots allt. Och vår ambition är att bjuda på ett riktigt bra 25manna. Om det blir möjligt, återstår att se. Vi ska i alla fall göra vårt bästa för att hålla er uppdaterade med vad som händer!

Nyheter

3 juli, 2021

Uppdatering gällande 25manna 2021

Arrangörsklubbarna Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK har tillsammans med 25mannaföreningen idag beslutat att fortsätta planeringen med målsättningen att genomföra 25mannahelgen 2021 inkl. Swedish League (WRE). Vi baserar detta beslut bland annat på att smittspridningen är låg, belastningen på sjukvården går ned, vaccinationstakten går enligt plan och att de lättnader som införs den 1:a juli är mer positiva för orienteringssporten än vad som tidigare har kommunicerats. Vi gör vidare bedömningen att svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer att följa sin plan och genomföra fler steg i öppningen under sommaren och tidig höst vilket krävs för att 25mannatävlingen skall få nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter.

Vi avser därför att öppna anmälan till 25mannastafetten, medeldistansen och Swedish League (WRE) inom de närmaste dagarna. För att underlätta vår planering av 25manna skulle vi uppskatta om ni kan registrera anmälan i Eventor så snart som möjligt.

Då det ännu inte finns ett kommunicerat datum för steg 4 och 5 finns det fortfarande en risk att vi inte hinner få myndigheternas tillstånd och blir tvungna att ställa in tävlingen. Detta kommer att meddelas senast 30 dagar innan tävlingen. Vi rekommenderar därför alla deltagande klubbar att inte binda er ekonomiskt för era resor och boenden i samband med 25manna 2021.

Tävlingsledningen för 25manna 2021

My Rönnols, Täby OK
Thomas Widehag, Sundbybergs IK
Erik Daniels, Attunda OK

4 juni, 2021

Uppdatering gällande Covid-19

Arrangörsklubbarna Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK arbetar intensivt och med stort fokus på att förbereda och kunna genomföra 25manna 2021 och medeldistansen den 9-10 oktober. Den pågående coronapandemin påverkar naturligtvis vår planering, och vi följer läget noga.

Den svenska regeringen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten presenterat en 5-stegs plan för att återgå till ett normalläge. I denna plan kommer antalet deltagare i motionslopp och liknande tävlingar att ökas stegvis under sommaren och hösten förutsatt att smittspridningen fortsätter att minska och att sjukvården har goda förutsättningar att klara av vården av covid-19-patienter. Tyvärr finns det idag inget fastslaget datum för när ett arrangemang och en orienteringsfest som 25manna kan genomföras.

Arrangörsklubbarna och 25mannaföreningen målsättning är givetvis att genomföra arrangemanget men detta kräver att vi får nödvändiga tillstånd inom tillräcklig tid för att genomföra arrangemanget med en rimlig finansiell risk för så väl deltagande föreningar som arrangörsklubbarna. Vi följer pandemiutveckling noga och vår förhoppning är att vi skall kunna fatta ett beslut i början av juli. Beslutet kan eventuellt senareläggas ytterligare beroende på smittspridningsläget och regeringens beslut kring 5-stegs planen. Genom att senarelägga beslutet så hoppas vi att det alltmer förbättrade läget gör det möjligt för oss att genomföra tävlingen.

Om ni som deltagande klubb under våren och sommaren planerar för era resor och boenden i samband med 25manna 2021, rekommenderar vi att ni inte binder er ekonomiskt, då osäkerheten ännu är stor.

Tävlingsledningen för 25manna 2021

My Rönnols, Täby OK
Thomas Widehag, Sundbybergs IK
Erik Daniels, Attunda OK

14 april, 2021

Preliminär inbjudan finns på Eventor

Preliminära inbjudningar för 25manna-helgen 2021 finns nu på Eventor.

De tre arrangörsklubbarna, Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK, har nu publicerat de preliminära inbjudningarna till 25manna, 25mannas medeldistans och Swedish League medeldistansen.

Anmälan till alla tre tävlingar förväntas att öppnas i juni, om och när myndigheternas restriktioner och rekommendationer tillåter större arrangemang.

För de senaste uppdateringarna, vänligen se vår hemsida, följ oss på Instagram eller Facebook.