25manna 2021

Planering för 25manna 2021 är i full gång, trots allt. Och vår ambition är att bjuda på ett riktigt bra 25manna. Om det blir möjligt, återstår att se. Vi ska i alla fall göra vårt bästa för att hålla er uppdaterade med vad som händer!

Nyheter

4 juni, 2021

Uppdatering gällande Covid-19

Arrangörsklubbarna Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK arbetar intensivt och med stort fokus på att förbereda och kunna genomföra 25manna 2021 och medeldistansen den 9-10 oktober. Den pågående coronapandemin påverkar naturligtvis vår planering, och vi följer läget noga.

Den svenska regeringen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten presenterat en 5-stegs plan för att återgå till ett normalläge. I denna plan kommer antalet deltagare i motionslopp och liknande tävlingar att ökas stegvis under sommaren och hösten förutsatt att smittspridningen fortsätter att minska och att sjukvården har goda förutsättningar att klara av vården av covid-19-patienter. Tyvärr finns det idag inget fastslaget datum för när ett arrangemang och en orienteringsfest som 25manna kan genomföras.

Arrangörsklubbarna och 25mannaföreningen målsättning är givetvis att genomföra arrangemanget men detta kräver att vi får nödvändiga tillstånd inom tillräcklig tid för att genomföra arrangemanget med en rimlig finansiell risk för så väl deltagande föreningar som arrangörsklubbarna. Vi följer pandemiutveckling noga och vår förhoppning är att vi skall kunna fatta ett beslut i början av juli. Beslutet kan eventuellt senareläggas ytterligare beroende på smittspridningsläget och regeringens beslut kring 5-stegs planen. Genom att senarelägga beslutet så hoppas vi att det alltmer förbättrade läget gör det möjligt för oss att genomföra tävlingen.

Om ni som deltagande klubb under våren och sommaren planerar för era resor och boenden i samband med 25manna 2021, rekommenderar vi att ni inte binder er ekonomiskt, då osäkerheten ännu är stor.

Tävlingsledningen för 25manna 2021

My Rönnols, Täby OK
Thomas Widehag, Sundbybergs IK
Erik Daniels, Attunda OK

14 april, 2021

Preliminär inbjudan finns på Eventor

Preliminära inbjudningar för 25manna-helgen 2021 finns nu på Eventor.

De tre arrangörsklubbarna, Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK, har nu publicerat de preliminära inbjudningarna till 25manna, 25mannas medeldistans och Swedish League medeldistansen.

Anmälan till alla tre tävlingar förväntas att öppnas i juni, om och när myndigheternas restriktioner och rekommendationer tillåter större arrangemang.

För de senaste uppdateringarna, vänligen se vår hemsida, följ oss på Instagram eller Facebook.

8 april, 2021

Så planerar vi för 25manna 2021

Arrangörsklubbarna Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK arbetar intensivt och med stort fokus på att förbereda och kunna genomföra 25manna 2021 och medeldistansen den 9-10 oktober. Den pågående coronapandemin påverkar naturligtvis vår planering, och vi följer läget noga.

Då 25manna 2020 fick ställas in på grund av pandemin så är 25manna 2021 tänkt att bli den 47:e 25mannastafetten, en lång och traditionsfylld stafetthistoria för att kora världens bästa klubb och årets arrangörsklubbar hoppas att vi 2021 kommer att kunna kora ”världens bästa klubb” igen.

Därför kommer vi inom kort att publicera en preliminär inbjudan till 25mannastafetten, 25mannamedeln och en deltävling i Swedish League.

Den pågående coronapandemin påverkar idag hela vårt samhälle och därmed även orienteringsrörelsen. Osäkerheten om pandemins utveckling tillsammans med fördröjningen i vaccinationsprogrammet utgör en uppenbar risk för vår möjlighet att kunna genomföra arrangemanget som planerat.

Tillsammans med 25mannaföreningen, StOF och SOFT bevakar vi noga myndigheternas restriktioner för att minimera smittspridning, samtidigt som vi måste ta hänsyn till våra behov av förberedelser som arrangör samt deltagande klubbars behov av att planera för 25mannahelgen.

Vi planerar att återkomma med information avseende genomförandet av 25manna 2021 senast i slutet av juni. Om ni som deltagande klubb nu under våren planerar för era resor och boenden i samband med 25manna 2021, rekommenderar vi att ni inte binder er ekonomiskt, då osäkerheten ännu är stor.

 

Tävlingsledningen för 25manna 2021

My Rönnols, Täby OK
Ingegerd Carlsson, Sundbybergs IK
Erik Daniels, Attunda OK