25manna förnyar sig för att få in fler ungdomar och damer i lagen

Som ett sätt att påverka och driva orienteringens utveckling och att ytterligare försöka spegla orienteringens utövare, genomför nu 25manna förändringar av sina regler. Syftet är att det segrande laget verkligen ska vara världens bästa klubb.

– Vi vill uppmuntra klubbarna att ta in fler ungdomar och damer i lagen. Därför ändrar vi reglerna för att gynna just dessa, säger Ola Kåberg i 25manna-föreningen. Till exempel så höjer vi den lägsta tillåtna åldern för herrar på sträcka tre från 40 år till 50 år, för att på så sätt göra damer och ungdomar upp till 16 år mer konkurrenskraftiga. Samtidigt så ändrar vi svårighetsgraden till orange.

Reglerna ändras också till att laget ska innehålla minst två ungdomar, mot tidigare en, och som en följd minskas antalet H21’or till max åtta.

Sträcka Svårighet Längd Tillåtet för
1 Blå 7,5 Alla
2 Blå 5,5 Damer
3 Orange 3,5 -H16/H50-, Damer
4 Vit 3,0 -H14/H60-, -D18/D45
5 Blå 6 Alla
6 Röd 4,5 Damer
7 Röd 5,5 Alla
23 Orange 3,5 -H16/H55, -D20/D40-
24 Blå 8 Alla
25 Blå 6 Damer

 

Från och med nu 25mannalag ska bestå av

  • minst 8 herrar varav minst en H16 eller yngre
  • minst 8 damer varav minst en D16 eller yngre
  • max 8 H21

Lycka till i årets 25manna enligt de nya reglerna!

Uppdaterat: 8 april, 2019 kl. 23:22