Ändrat datum för betalning av anmälningsavgifter och tjänster

Arrangörsklubbarna Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK har tillsammans med 25mannaföreningen beslutat att ändra sista betalningsdag från den 3:e september till den 10:e september för att på så sätt vara i linje med vårt slutgiltiga beslut om 25manna 2021 kan genomföras. Vi rekommenderat därför deltagande klubbar att vänta med betalningen till vecka 36, dvs den 6-10 september.

Eventuella redan inbetalda anmälningsavgifter kommer att återbetalas till klubbarna vid ett inställt arrangemang enligt tidigare kommunicerat beslutsdatum.

Tävlingsledningen för 25manna 2021

 

My Rönnols, Täby OK

Thomas Widehag, Sundbybergs IK

Erik Daniels, Attunda OK

 


Detta inlägg finns även på: Engelska
Uppdaterat: 4 augusti, 2021 kl. 17:15