Bugg i SportIdent- systemet

I och med de nyligen uppmärksammade problemen med SportIdents system kommer vi som arrangerar årets 25manna-helg att ha en höjd beredskap i skogen för att där vid behov kunna läsa av olika kontrollenheter. ”Röd Utgång” beslutar om en kontrolls enheter ska avläsas under pågående tävling.Under pågående utredning kommer löparens resultat då att anges som ”Ej Godkänd” i enlighet med Tävlingsreglerna ver 4.0, §5.7.7.
Vid avslutad utredning beslutar ”Röd Utgång”, enligt Tävlingsanvisningarna §5.6, om resultatet ska ändras till ”Godkänd”.

Vi kommer att genomföra avläsningar av kontrollenheter i den omfattning som utredningsärenden identifieras. Beroende på antalet ärenden kan dock viss väntetid uppstå. Vår målsättning är självklart att hålla resultatlistan så aktuell som möjligt och samtidigt garantera korrektheten.  Efter avslutad tävling kommer alla kontrollenheter att samlas in för analys.

Vi ber om förståelse för eventuella förseningar som kan uppstå i resultatgivningen.

Tävlingsledningen

25manna Botkyrka 2017

Uppdaterat: 4 oktober, 2017 kl. 20:37