En bro byggs upp och rivs ned

Se hur Haki-bron rivs efter att 25manna 2018 avslutats.

Uppdaterat: 7 oktober, 2018 kl. 16:11