Löparbank /Runners pool /Juoksijapankki 2023

Är er klubb i behov av en eller flera extra löpare för att fylla laget? Eller har ni några löpare till övers som kan hjälpa en annan klubb? Eller är du en ensam löpare vars klubb inte kommer åka till 25manna i år? Här i löparpoolen kan klubbar och löpare nätverka genom att anmäla lediga platser eller tillgängliga löpare. Kontakten sköter löpare och klubbar på egen hand. Tänk på att tillhandahålla denna information:

Söker/Finnes
Sträcka (för klubbar: sträcka som behöver fyllas, för löpare: sträcka som är av intresse)
Ålder/Klass (t.ex. H16 eller D21)
Kontaktuppgifter i form av telefonnummer eller mail

 

Is your club in need of an extra runner to complete the team? Or do you have any spare runners who could help another club out? Or are you a solo runner who’s club has decided not to travel to 25manna this year? Here, at the runner’s bank, clubs and runners can network by announcing vacant spots or available runners. Clubs and runners will be handling the contact on their own. Make sure to provide the following information when posting:

Vacant spot/available runner
Leg (for clubs: for which leg do you have a vacant spot, for runners: leg of interest)
Age/Class (e.g. M16 or W21)
Contact info like phone number or email.

To write a comment and show your interest, go to the Swedish version of this page!

Updated: 18 September, 2023 kl. 17:35