Världsmästare Pettersson om terräng och karta       

En av arrangörsklubbarnas egna världsmästare Gert Pettersson har tillbringat många timmar i tävlingsterrängen det senaste året. Och han är lite bitter!

Bitter just över att han inte är 27 längre och inte kan vara med och springa årets 25manna. Gert har delvis kvalitetskontrollerat kartan, men även supportat banläggarna samt även spikat kontrollställningar, så han har koll. Och full koll var väl ”Gerres” signum som mästerorienterare. Inte många minuters bomtid under orienteringskarriären. Här kommer Gerts tankar om terräng och karta.

”Naturreservatet Vinterskogen utgör större delen av tävlingsområdet och terrängen består till stor del av detaljrik, lättframkomlig hällmarkstallskog. Mellan höjderna möter man ofta på högstammig granskog på mjuk mossbeklädd mark. Lite trollskt och läckert ”John Bauer likt”. Mitt på kartan finns, i nord-sydlig riktning, ett sjösystem i en rejäl dalgång. Här är kartans största nivåskillnader. Och den ska passeras, fram och tillbaka, av flertalet tävlande, varning för mjölksyra!

Trots att tävlingen genomförs bara drygt 2 mil från Stockholms City och används frekvent av det rörliga friluftslivet så har området inte tappat vildmarkskänslan. Visst finns det stigar, och bitvis många, men merparten av dessa är läckra små stigar som ringlar sig fram mellan träd och höjder.

Snabbsprunget är det även i sankmarkerna som i nuläget är rekordtorra. Lär så förbli om ingen längre regnperiod inträffar. Något ni inte kommer att möte i skogen är hyggen. Detta tack vare ett vårdande skogsbruk. Likaså är det få grönområden i terrängen. Tack för det Botkyrka kommun och Vretabergs Gård AB som äger skogen för årets 25manna. 

Orienteringstekniskt kommer det att bli en blandning av full fart och snabba kilometertider, men även områden där orienteringstekniken kommer att sättas på prov, naturligtvis utifrån banornas karaktär och ”färg”. Då gäller det att inte tappa kartkontakten, om så kan tiden rinna iväg väldigt snabbt. Områdets karaktär gör det möjligt att lägga både svåra elitbanor och lättare banor för de yngre. Jag är övertygad om att många kommer att förvånas över de orienteringstekniska utmaningarna som ni kommer att mötas av.  

Tävlingskartan är ritad av Roger Åsberg, en av landets duktiga professionella kartritare som under vintern och våren gjort ett bra jobb och ritat en helt ny karta utifrån Lantmäteriets lasermaterial. Skalan är 1:10 000, och ekvidistansen självklart 5 meter, det är ju en nivå 1- tävling! Och naturligtvis är kartan även godkänd av SOFT för nivå 1- tävling. Själv har jag varit med och finjusterat lite här och där under våren och sommaren och är riktigt nöjd med kartan. Så välkommen till 25manna Botkyrka 2017, det kommer att bli en kanonbra helg!

Om du vill vara i toppslag under 25manna- helgen är ett bra tips att du inför tävlingarna kör intervaller, 90 sekunders, i småkuperad terräng: Självklart med karta och med en kontroll som mål på varje intervall. Det skulle jag ha gjort, om jag fortfarande var 27.”   

Uppdaterat: 2 september, 2017 kl. 07:51