Uppdatering gällande Covid-19

Arrangörsklubbarna Täby OK, Attunda OK och Sundbybergs IK arbetar intensivt och med stort fokus på att förbereda och kunna genomföra 25manna 2021 och medeldistansen den 9-10 oktober. Den pågående coronapandemin påverkar naturligtvis vår planering, och vi följer läget noga.

Den svenska regeringen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten presenterat en 5-stegs plan för att återgå till ett normalläge. I denna plan kommer antalet deltagare i motionslopp och liknande tävlingar att ökas stegvis under sommaren och hösten förutsatt att smittspridningen fortsätter att minska och att sjukvården har goda förutsättningar att klara av vården av covid-19-patienter. Tyvärr finns det idag inget fastslaget datum för när ett arrangemang och en orienteringsfest som 25manna kan genomföras.

Arrangörsklubbarna och 25mannaföreningen målsättning är givetvis att genomföra arrangemanget men detta kräver att vi får nödvändiga tillstånd inom tillräcklig tid för att genomföra arrangemanget med en rimlig finansiell risk för så väl deltagande föreningar som arrangörsklubbarna. Vi följer pandemiutveckling noga och vår förhoppning är att vi skall kunna fatta ett beslut i början av juli. Beslutet kan eventuellt senareläggas ytterligare beroende på smittspridningsläget och regeringens beslut kring 5-stegs planen. Genom att senarelägga beslutet så hoppas vi att det alltmer förbättrade läget gör det möjligt för oss att genomföra tävlingen.

Om ni som deltagande klubb under våren och sommaren planerar för era resor och boenden i samband med 25manna 2021, rekommenderar vi att ni inte binder er ekonomiskt, då osäkerheten ännu är stor.

Tävlingsledningen för 25manna 2021

My Rönnols, Täby OK
Thomas Widehag, Sundbybergs IK
Erik Daniels, Attunda OK


Detta inlägg finns även på: Engelska
Uppdaterat: 4 juni, 2021 kl. 13:34